കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

OUR BISHOPS

His Holiness Pope Francis
Major Arch Bishop Mar George Alencherry
ARCHBISHOP MAR ANDREWS THAZHATH
AUXILIARY BISHOP MAR TONY NEELANKAVIL
Archbishop of Emeritus Mar Jacob Thoomkuzhy

OUR PRIESTS

Assi. Vicar: Rev.
FR.SIJO MURINGATHERY
Vicar: Rev.
Rev.Fr.JOS PUNNOLIPARAMBIL

PARISH PHOTOS

AUDIOS

Notice Board
  • ജപമാലമാസം ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയ്യതി വൈകീട്ട് കുർബാനയോടു കൂടി ജപമാല ആരംഭിക്കും മറ്റുതിരുക്കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ പതിനൊന്നാം തീയ്യതി വരെ യൂണിറ്റുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വീടുകളിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരിക്കും
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders