കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
info@shipchurcheravu.com IThanks Giving

OUR PRIESTS, BROTHERS AND SISTERS

OUR FORMER VICARS

Former Vicar: Rev.
Antony Irimpen
Former Vicar: Rev.
George Chelapadan
Former Vicar: Rev.
Immanuel Rathappilly
Former Vicar: Rev.
James Aloor
Former Vicar: Rev.
John Ayyankana
Former Vicar: Rev.
John Moolan
Former Vicar: Rev.
Jose Kachappilly
Former Vicar: Rev.
Joseph Poovathookaran
Former Vicar: Rev.
Joy Kollanur
Former Vicar: Rev.
Noby
Former Vicar: Rev.
Paul Chalissery
Former Vicar: Rev.
Paul Thekkanath
Former Vicar: Rev.
Sebastian Panjikkaran
Former Vicar: Rev.
Simon Thermadom
Former Vicar: Rev.
Thomas Kakkasery
Former Vicar: Rev.
Zacharias Puthussery
Former Vicar: Rev.
റവ.ഫാ.ഫ്രാങ്കോ കവലക്കാട്ട്

PRIESTS FROM OUR CHURCH

Assi. Vicar: Rev.
Rev.Fr.Debin Olakkengil
Vicar: Rev.
Rev. Fr. ROY JOSEPH VADAKKAN

OUR SISTERS

Sr.JASMINE
Sr.JULIA
Sr. MARIYA SARALA
Sr. MARY ANTONY
Sr. MARY P.D
Sr. MERY PAVNA
Sr. NEETHA
Sr. NISSI KLEYR
Sr. PHILOCLARE
Sr. REETA ANTONY
Sr. TENI
Sr. TESSY
Sr.VINFI T.V
Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders