കുർബാന സമയം
തിങ്കൾ - വ്യാഴം 6 AM & 7 AM , വെള്ളി - 6.00 AM & 5.30 PM , ശനി - 6.00 AM & 7 AM , ഞായർ - 6.00 AM , 8 AM , 9.45 AM & 5.30 PM
കുടുംബ ഡയറി Login

സെൻറ് തെരേസാസ് കപ്പൽപള്ളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം

വ്യത്യസ്തവും ആകര്ഷകവുമായ നിര്മ്മാണ മാതൃക കൊണ്ട് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒന്നാണ് ഏറവു കപ്പൽ പള്ളി. ഒരു യഥാർഥ കപ്പലിന്റെ രൂപ മികവോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയം മനോഹരമായ പൂക്കലാലും മല്സ്യങ്ങലാലും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഏഷ്യയിലെ തന്നെയല്ല ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് തന്നെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദേവാലയ നിര്മ്മാണം ഒരു പക്ഷെ അദ്യമയിട്ടാണ്. ദേവാലയ തീർതാനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു വത്തിക്കാൻ....

Notice Board
  • പന്ത്രണ്ടാം തീയ്യതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയ്യതി വരെ രണ്ടുവീതം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയിൽ ജപമാല വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് കുർബ്ബാന,തുടർന്ന് ജപമാല

Sunday Catechism

Rank Holders